Projekt UE


Zakład Produkcyjno-Usługowy HASTAR Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.


Projekt pt. " Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Produkcyjno-Usługowego HASTAR Sp. z o.o., w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0122/20-00

Celem Projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Planowane efekty: Środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 115 545,78 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 115 545,78 zł
 


Ogłoszenia

Skarżysko-Kamienna, dn. 06.02.2020 r.


Informacja o wyniku postępowania nr 3/RPSW.03.02


ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że w wyniku zakończonej procedury rozeznania rynku dla Zapytania ofertowego nr 3/RPSW.03.02
na dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej w ramach realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do realizacji zamówienia wybrany został Wykonawca JKT INTERNATIONAL sp. z o.o. (ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa), który zaoferował najniższą cenę – 32 000,00 PLN netto.

Dziękujemy za nadesłanie ofert.


                                                                                                                                                                                                                                                                           
Skarżysko-Kamienna, dn. 20.11.2019 r.


Informacja o wyniku postępowania nr 2/RPSW.03.02


ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że w wyniku zakończonego postępowania dla Zapytania ofertowego nr 2/RPSW.03.02
na jest dostawę i montaż opraw oświetleniowych z wbudowanym źródłem LED w ramach realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach działania
3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
do realizacji zamówienia wybrany został następujący Wykonawca:

Sygro Ryszard Opara (ul. Krakowska 90 lok. 4, 50-427 Wrocław) – liczba uzyskanych punktów: 100.
Cena: 81 619,11 zł brutto.

Dziękujemy za nadesłanie ofert.


                                                                                      Skarżysko-Kamienna, dn. 07.11.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania nr 1/RPSW.03.02

ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że w wyniku zakończonego postępowania dla Zapytania ofertowego nr 1/RPSW.03.02
na termomodernizację hali produkcyjno-magazynowej (wraz z wymianą okien i dociepleniem stropodachu) oraz modernizację instalacji c.o. (modernizacja systemu grzewczego wraz z zakupem dwóch kotłów gazowych)
w ramach realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w przedsiębiorstwach” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do realizacji zamówienia wybrani zostali następujący Wykonawcy:
Część 1 zamówienia (termomodernizacja hali): MATEX-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Maciej Michał Szmidt (ul. Świętokrzyska 17, 26-110 Skarżysko-Kamienna) – liczba uzyskanych punktów: 100.
Cena: 512 575,70 zł brutto.
Część 2 zamówienia (modernizacja instalacji c.o.): RIK SERWIS Technika Grzewcza Rafał Nastula (Ciechostowice 166, 26-500 Szydłowiec) – liczba uzyskanych punktów: 80.
Cena: 90 774,00 zł brutto.
Dziękujemy za nadesłanie ofert.


ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR”. Projekt jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania
3.2. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego należącego do Zakładu Produkcyjno-Usługowego HASTAR Sp. z o.o.
ze Skarżyska-Kamiennej poprzez realizację działań termomodernizacyjnych oraz inwestycje towarzyszące: modernizację instalacji c.o. (modernizacja systemu grzewczego z dostawą dwóch kotłów gazowych), wymiana oświetlenia na LED oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku wykorzystywanego przez Zakład Produkcyjno-Usługowy HASTAR Sp. z o.o. na cele produkcyjno-magazynowego.

Efekty projektu
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 29,88 MWh/rok,
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 021,94 GJ/rok,
- spadek zużycia wody: 34,00 m3/rok,
- zmniejszenie zużycia energii końcowej: 1 128,42 GJ/rok,
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 146 tony równoważnika CO2/rok.

Wartość projektu: 723 580,86 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 315 281,40 PLN

 

 

Nawigacja

hastar
  • ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY HASTAR SP. Z O.O.
  • ul. Fabryczna 10
  • 26-110 Skarżysko-Kamienna
  • NIP: 6630002268
  • KRS: 0000021377
  • Regon: 290007780

Hastar Sp. z o.o. © 2024. All rights reserved. Projekt i wykonanie: web-best.pl